بیمه مسئولیت مهندسین جزو بیمه های مسئولیت بیمه ایران است که جهت پوشش دهی مسئولیت مدنی مهندسین در حیطه نظارت، محاسبه و طراحی ایجاد شده، این بیمه نامه مهندسین را در مقابل مالکین ساختمان و همچنین اشخاص ثالث نظیر همسایگان، عابرین و… طبق قوانین مندرج در بیمه نامه و نظام مهندسی و شهرداری، بیمه می نماید وکلیه خسارات جانی و مالی تا مبلغ دیه هر فرد و همچنین خسارات مالی مطابق درخواست پوشش های مهندس مربوطه انتخاب می شود. استفاده از بیمه مسئولیت مهندسین و درخواست صدور آن موجب می شود که ریسک درگیر شدن مهندسین در حوادث بسیار کاهش یابد و همین امر آرامش و سلامت کاری برای آنان ایجاد خواهد نمود، لذا استفاده از آن برای کلیه مهندسین حوزه ساختمان ضروری است.


با یک کلیک ما با شما تماس می گیریم

تلگرام بیمه ایران

اهداف بیمه مسئولیت مهندسین

با توجه به مسئولیت سنگین مهندسین ناظر شاغل در نظام مهندسی یا دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی و همچنین مهندسینی که دارای شماره امضا شهرسازی از شهرداری هستند، نیازمند اقدام جهت صدور بیمه مسئولیت مهندسی هستند.
بیمه مسئولیت مهندسین بیمه ایران، کلیه خسارات مربوط به هزینه های درمانی پزشکی، نقص عضو یا فوت را به عهده می گیرد، در ادامه به بررسی دقیق تر آن خواهیم پرداخت، این بیمه نامه مسئولیت اشتباهات حرفه ای بیمه گذار در طراحی، محاسبه و نظارت را بر عهده می گیرد و موجب آرامش خاطر مهندسین در حوزه فعالیت حرفه ایشان خواهد شد.

بیمه مسئولیت مهندسین
مواردی که موجب فسخ بیمه نامه یا سلب مسئولیت بیمه گر خواهد شد
خساراتی که ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار باشد، ارائه اطلاعات کذب و…
خسارات ناشی از حوادث طبیعی، جنگ و شورش
خساراتی که مسئول آن پیمانکار و کارفرما پروژه ساختمانی
خساراتی که ناشی از عدم رعایت قوانین ایجاد گردد
خسارات با نظر کارشناسانه بر آورد خسارت می شوند، پرداخت خارج از تعرفه کارشناسی امکان پذیر نیست
جریمه ها و تخلفات و همچنین مطالبات شهرداری جزو موارد پرداخت خسارت بیمه نامه نمی باشد
نکته : در صورتی که بیمه گذار تمایل به سازش در خصوص خسارتهای مالی و بدنی با فرد مورد خسارت قرار گرفته، داشته باشد، می بایست با دریافت موافقت کتبی بیمه گر اقدام به انجام این کار نماید، در غیر این صورت بیمه نامه مسئولیت مهندسین فاقد اعتبار می باشد.
توجه داشته باشید کلیه بیمه نامه های بیمه ایران، در صورت عدم پرداخت حق بیمه یا الحاقیه آن، فسخ میگردد.

نحوه پرداخت بیمه مسئولیت مهندسین

در قوانین پرداختی بیمه ایران، نحوه پرداخت بیمه مسئولیت مهندسین به صورت نقد (پرداخت به صورت چک و پرداخت به صورت فیش واریزی) و اقساط انجام می شود .
اقساط بدین صورت پرداخت می گردد :
۳۰ الی ۴۰ درصد از مبلغ کل حق بیمه به صورت نقد پرداخت می گردد و ما بقی به صورت ۲ الی ۳ قسط که هر یک بصورت چک در وجه بیمه ایران صادر گردد.

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث