بیمه آتش سوزی مسکونی طرح مهر یکی ازانواع طرح های بیمه ایران می باشد که جهت رفاه حال هم وطنان ایجاد شده است. این بیمه جهت جبران خسارت و تامین نمودن بخش های خسارت دیده در اثر حادثه و خطر آتش سوزی به اموال و دارایی های افراد وارد می شود ایجاد شده است. در این نوع از جبران خسارت بخش مالی تامین شده و خسارت های جانی و بدنی مورد تامین قرار نمی گیرد. جبران خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث که براثر وقوع آتش سوزی موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گذار می شود نیز می تواند به صورت مجزا یا به همراه بیمه مسئولیت مدنی تحت پوشش این بیمه قرار گیرد.


با یک کلیک ما با شما تماس می گیریم

تلگرام بیمه ایران
بیمه آتش سوزی طرح مهر، بیشتر شامل افرادی است که کالای ارزشمندی را دارند و قصد جابجایی آن را در سطح کشور دارند. این نوع بیمه از جمله بیمه های متنوع آتش سوزی بیمه ایران است که مسئولیت و حواث خانه و خانواده را تحت پوشش خود دارد.

بیمه آتش سوزی مسکونی طرح مهر

بیمه آتش سوزی مسکونی طرح مهر

مخاطبین بیمه آتش سوزی مسکونی طرح مهر

مخاطبین این بیمه را می توان بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که کالای با ارزشی را در سطح کشور جابجا می نمایند و به این بیمه برای محافظت مالی نیاز دارند، دانست.
پوشش حوادث بیمه آتش سوزی مسکونی طرح مهر
در این طرح از بیمه، ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، و صاعقه بیمه می گردد، مسئولیت بیمه گزار در برابر خسارت های مالی وارده به اشخاص ثالث و همسایگان تا سقف مشخص، مسئولیت بیمه گذار در برابر خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث و همسایگان تا سقف مشخص، غرامت فوت یا نقص عضو کلی و جزئی دائمی بیمه گذار و اعضا خانواده او در طی حادثه، جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث ۲۴ ساعته بیمه گذار و اعضا خانواده او در این نوع از بیمه پوشش داده می شود.

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث