بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف از انواع بیمه آتش سوزی شرکت بیمه ایران است که در این قسمت شرکت بیمه ایران، اصناف کشور را جامعه هدف قرار داده است و سبب امتیازهای ویژه ای برای این بخش از جهت تامین و پوشش بیمه ای ایجاد کرده است. این بیمه در سال ۱۳۸۶ اجرایی شده است و سبب تحت پوشش قراردادن تمامی افراد اتحادیه ها و انجمن های صنفی و خانواده های آن در سطح کشور شده است.


با یک کلیک ما با شما تماس می گیریم

تلگرام بیمه ایران

پوشش بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف

۱- آتش سوزی، انفجار و صاعقه
۲- زلزله و آتشفشان
۳- هزینه پاک سازی
۴- سرقت
۵- مسئوولیت مالی ناشی از آتش سوزی، انفجار در قبال همسایگان
عدم النفع ناشی از آتش سوزی و پوشش های اختیاری که می توان به موارد بالا اضافه کرد، نیز شامل:
۱- سیل و طغیان
۲- طوفان و گردباد
۳- ترکیدگی لوله
۴- ضایعات ناشی از آب باران
۵- آشوب، بلوا، اعتصاب، قیام، اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقام های نظامی و انتظامی
۶- سرقت

بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف

بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف

نکات مهم در بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف

افرادی می توانند در بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف شرکت کنند که از طرف واحدهای صنفی معرفی شده و دارای پروانه کسب باشند. این بیمه نامه را می توان به شکل گروهی و همین طور به صورت انفرادی تهیه کرد.
یکی از امتیازهای این طرح پوشش خطر سرقت و عدم النفع می باشد که با توجه به نیازهای بازار هدف (اقشار مختلف صنوف) متناسب شده است و یکی دیگر از امتیازات این بخش می توان پوشش دهی این طرح بیمه در اقشار گسترده ای از جامعه دانست که حوادث و خسارت های زیادی را می تواند در برگیرد بنابراین می توان این بیمه را به شکل بیمه تکمیلی مناسبی جهت اصناف دانست که نه تنها خود بلکه خانواده آن ها را تحت پوشش قرار می دهد.

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث