آیا تخفیف بیمه شخص ثالث من قابل انتقال است

بیمه شخص ثالث در واقع یکی از بیمه های مسئولیت از نوع بیمه مسئولیت اتومبیل است که هر فرد در اولین اقدام پس از  خرید خودرو باید وسیله خود را بیمه کند تا در صورت بروز خسارت به دیگری، بیمه این خسارت را جبران نماید.

جالب است بدانید که اگر شما وسیله نقلیه خود را به دیگری بفروشید، می توانید این بیمه را یا برای خود نگه دارید و یا این که به صاحب جدید خودرو واگذار نمایید اما عیب این کار در این است که در این میان راننده های پر خطر و کم خطر یکسان می شوند. زیرا اگر شما تا زمانی که اتومبیل دارید، رانندگی صحیحی داشته باشید به گونه ای که از بیمه شخص ثالث کمتر استفاده نمایید، در این صورت شرکت بیمه تخفیفاتی را در بازه زمانی تعیین شده (برای مثال سالانه) برای شما در نظر می یگرد حال در زمان واگذاری این بیمه به فرد دیگر، تخفیفات نیز به وی قابل انتقال است و اگر شما راننده پر خطری باشید این تخفیفات به شما تعلق نگرفته است لذا در واگذاری بیمه به شخص دیگر، شما ضرر نمی کنید بلکه صاحب جدید آن ضرر می کند و برای او مهم است که  بیمه شما تخفیف دارد یا خیر.

 

آیا تخفیف بیمه شخص ثالث من قابل انتقال است

آیا تخفیف بیمه شخص ثالث من قابل انتقال است

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث

بر طبق ماده ۶ بیمه شخص ثالث مصوبه شورای نگهبان، چند شرط اصلی برای انتقال این بیمه به فرد دیگر وجود دارد:

۱-    انتقال بیمه شخص ثالث تا زمانی امکان پذیر است که تاریخ انقضای آن نگذشته باشد.

۲-    شما به عنوان دارنده بیمه شخص ثالث، می توانید بیمه را به افراد درجه یک از بستگان خود و یا برای خودروی دیگری که متعلق به خودتان است انتقال دهید. لذا انتقال برای افراد دیگر امکان پذیر نیست.

۳-    انتقال بیمه بین خوردروهای مشابه امکان پذیر است.

۴-    انتقال سند مالکیت حتما باید به صورت قطعی باشد و انواع قولنامه ای یا وکالتی قابل قبوا نیست.

۵-    شرکت های بیمه توجه داشته باشند که در زمان انتقال بیمه شخص ثالث باید هر گونه تخفیف که به این بیمه تعلق گرفته است را در زمان جابجایی، لحاظ نموده و انتقال دهند.

مدارک لازم برای انتقال بیمه شخص ثالث

۱-    سند خودروی جدید

۲-    سند خودروی قدیم

۳-    بیمه نامه خودروی جدید

۴-    بیمه نامه خودروی قدیم

۵-    اگر خودروی شما اقساطی است باید اصل و کپی گواهی اقساط را به همراه داشته باشید و در غیراین صورت باید اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیمی در دست باشد.

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث