بیمه شخص ثالث خودرو شامل خدمات پوشش بیمه در مواقعی است که اتومبیل شما در برخورد با شخص، اتومبیل و یا موتور سیکلت، خسارات جانی و مالی به جای گذاشته، در این شرایط شما مسئول پرداخت خسارات هستید که در صورت عدم داشتن بیمه شخص ثالث کلیه مبالغ توسط شخص شما می بایست به زیان دیده پرداخت گردد، اما در صورت داشتن بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه ایران در صورت مقصر شناخته شدن شما، طبق تعرفه اقدام به پرداخت خساران جانی (دیه) و مالی (صدمه به خودرو یا موتورسیکلت یا اموال طرف مقابل) می نماید. توجه داشته باشید دارا بودن بیمه شخص ثالث برای کلیه خودرو ها الزامی است و عدم تهیه آن به منزله جرم و رفتاری خلاف قانون تلقی می شود.
بیمه شخص ثالث وابسته به شخص نیست و بر همین اساس در صورتی که راننده با خودرو شخص دیگری که دارای بیمه شخص ثالث است، دچار تصادف شود می تواند در صورت داشتن گواهینامه، از بیمه خودرو استفاده نماید، عدم داشتن گواهینامه به منزله تخلف بوده و جزو مواردی است که بر اساس آن بیمه شخص ثالث فسخ می گردد و هیچ ضرر و زیانی به زیان دیده از جانب بیمه پرداخت نمی گردد.
شخص ثالث کیست؟
شخص ثالث در واقع کلیه اشخاصی هستند که به واسطه خودرو دچار ضرر و زیان می شوند، این ضرر و زیان شامل سرنشینان خودرو، عابرین، خودروها و رانندگان دیگر است. خسارات جانی و پزشکی به راننده جزو بیمه شخص ثالث محسوب نمی گردد، در صورت برخورد اتومبیل به صخره، درخت و… سرنشینان آن دچر صدمات بدنی یا فوت شوند، بیمه شخص ثالث کلیه خسارات را بر عهده می گیرد، اما خساراتی که به راننده اتومبیل وارد شده باشد جزو این پوشش نمی باشد و از محل بیمه حوادث راننده قابل جبران می باشد.

محاسبه هزینه بیمه شخص ثالث بیمه ایران

مرحله 1 از 2

50%
  • قیمت ها به ریال می باشد
  • لطفاً یک مقدار بین 0 و 366 را وارد نمایید .
  • این فیلد بصورت اتوماتیک پر می شود

تلگرام بیمه ایران

چه خساراتی تحت پوشش بیمه شخص ثالث خودرو نیست

خساراتی که به خودرو و یا لوازم موجود در آن وارد شود، جزو خسارات تحت پوشش بیمه شخص ثالث نمی باشد
خسارات ناشی از زلزله، سیل، آتشفشان جزو پوشش بیمه شخص ثالث نمی باشد
خسارات پرداخت جریمه یا محکومیت های جزایی جزو پوشش بیمه شخص ثالث نمی باشد

نکته : خسارات جانی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث شرکت بیمه ایران است، صرفا در بر دارنده خسارات جانی انسان های سرنشین اتومبیل بوده و هیچ پوششی در خصوص آسیب جانی به موجودات دیگر ندارد. خسارات جانی اشخاص ثالث شامل دیه جرح، دیه فوت، دیه نقص عضو و هزینه های درمانی است.

حداقل تعهدات بیمه ایران در بیمه نامه شخص ثالث بر اساس آخرین نرخ دیه در سال ۱۳۹۷
تعهدات مالی بیمه ایران حداقل ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال و تا ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با پرداخت حق بیمه اضافی قابل افزایش می باشد
تعهدات جانی بیمه ایران ۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ماه های حرام می باشد
تعهدات حوادث راننده مسبب حادثه  ۲،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد

بیمه شخص ثالث خودرو

بیمه شخص ثالث خودرو

تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو

طبق دستورالعمل های واصله به شرکت های بیمه و بخشنامه بیمه ایران به کلیه نمایندگان خود، این شرکت به افرادی که در هر سال بیمه شخص ثالث خودرو هیچ تصادفی نداشته (از کوپن های پرداخت خسارت استفاده نکرده باشند) فارغ از آنکه بیمه نامه سال قبل را شرکت بیمه ایران صادر نموده یا در هر شرکت بیمه معتبر دیگری صادر شده باشد از  ۵% الی ۷۰% تخفیف تمدید بیمه در سال بعد ارائه می گردد.
عدم استفاده از کوپن بیمه در سال اول ۵% تخفیف تمدید بیمه
عدم استفاده از کوپن بیمه در سال دوم ۱۰% تخفیف بیمه
عدم استفاده از کوپن بیمه در سال سوم ۱۵% تخفیف بیمه
عدم استفاده از کوپن بیمه در سال چهارم ۲۰% تخفیف بیمه
عدم استفاده از کوپن بیمه در سال پنجم ۳۰% تخفیف بیمه
عدم استفاده از کوپن بیمه در سال ششم ۴۰% تخفیف بیمه

عدم استفاده از کوپن بیمه در سال هفتم ۵۰% تخفیف بیمه

عدم استفاده از کوپن بیمه در سال هشتم و بعد از آن ۶۰% تخفیف بیمه

عدم استفاده از کوپن بیمه در سال نهم و بعد از آن ۷۰% تخفیف بیمه

طبق قوانین بیمه ایران، در صورتی که فرد بیمه گزار در مدت یک سال طول بیمه شخص ثالث اتومبیل خود، از کوپن های خسارت استفاده نکرده باشد به این معناست که شامل تخفیف بیمه در تمدید سال بعد خود خواهد شد، در مقابل این امتیاز، در صورتی که فرد از کوپن های خود  استفاده نموده باشد، این تخفیف را از دست خواهد داد و با نرخ تعرفه عادی بیمه سالانه، بیمه شخص ثالث اتومبیل خودرا می بایست تمدید نماید.

مدارک مورد نیاز جهت خسارت های بدون کروکی شخص ثالث خودرو

شرکت بیمه ایران جهت سهولت استفاده از بیمه و دریافت خسارات، امکان پرداخت بدون کروکی را برای بیمه گزاران خود فراهم نموده، تعهد مالی در این نوع پرداخت خسارت مبلغ ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، جهت استفاده از این نوع پرداخت می بایست مدارک زیر را ارئه نمایید :
مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به یکی از مراکز پرداخت خسارت (یا تماس با مرکز پرداخت خسارت سیار ۰۹۶۶۸)
داشتن بیمه نامه معتبر هر دو طرف زیان دیده و مقصر
داشتن گواهینامه مقصر و زیان دیده

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث