بیمه خودرو مجموعه قوانین بیمه ای در خصوص جبران خسارات وارده به خودرو و سرنشینان آن و همچنین اشخاص ثالث می باشد که به وسیله بیمه گذار درخواست صدور داده می شود. درخواست دهنده بیمه خودرو می بایست مالک آن باشد و بیمه نامه جهت بیمه همان خودرو صادر می گردد و استفاده از آن برای خودرو دیگر ممکن نیست. بیمه خودرو شرکت بیمه ایران در دو نوع بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ارایه می گردد که در هر یک پوشش های گوناگونی تعیین شده و طبق آن میزان حق بیمه ای از بیمه گذار دریافت می گردد. طبق بیمه نامه، شرکت بیمه ایران ملزم می گردد نسبت به پرداخت خسارات طبق قوانین بیمه ایران اقدام نماید.

محاسبه هزینه بیمه بدنه خودرو بیمه ایران
سالهای تخفیف بیمه بدنه:
قیمت خودرو شما (به تومان):
مدل خودرو (سال تولید):
آیا ماشین شما صفر است؟
تخفیف های ویژه:
آیا ماشین شما از انواع خودرو های کره ای، ژاپنی، اروپایی و یا CKD مونتاژ داخل میباشد؟
گزینه های بیمه بدنه:

محاسبه هزینه بیمه شخص ثالث بیمه ایران

مرحله 1 از 2

50%
  • قیمت ها به ریال می باشد
  • لطفاً یک مقدار بین 0 و 366 را وارد نمایید .
  • این فیلد بصورت اتوماتیک پر می شود

تلگرام بیمه ایران

بیمه شخص ثالث خودرو

در بیمه شخص ثالث خودرو، خسارات وارد شده به اشخاص ثالث توسط شرکت بیمه ایران پوشش داده می شود. در واقع کلیه خساراتی که توسط راننده در اتومبیل به اتومبیل ها، اشخاص و اموال آنان وارد شده توسط بیمه ایران پرداخت می گردد. بر همین اساس ضرر و زیان مالی خودرو ها تا سقف بیمه خاصی پرداخت می گردد و همچنین هزینه های پزشکی و درمانی افراد آسیب دیده در حادثه نیزبه وسیله بیمه ایران پرداخت می گردد. خسارات جانی که طی حادثه تصادف منجر به فوت شود، مبلغ دیه تا سقف بیمه توسط بیمه پرداخت می شود.مبلغ حق بیمه شخص ثالث هر ساله بر اساس تغییرات مبلغ دیه تغییر می کند.

بیمه خودرو

بیمه خودرو

بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو یکی از بهترین خدمات بیمه ای است که توسط بیمه ایران در شاخه بیمه خودرو ارایه می گردد. بیمه بدنه خودرو به جبران خسارات ناشی از تصادفات و آسیب به خودرو تمرکز دارد و خسارات وارده به خودرو را تامین می نماید. بیمه بدنه خودرو با سه پوشش مختلف صادر می گردد: پوشش حادثه، پوشش آتش سوزی و پوشش سرقت. سال تولید خودرو می بایست کم تر از ۱۰ سال باشد، در صورتی که خودرو مورد نظر بیش از ۱۰ سال باشد می بایست بابت هر سال اضافه آن ۵% حق بیمه اضافه تر پرداخت نماید. صدور بیمه نامه بدنه خودرو جهت خودرو های بالای ۲۰ سال نیاز به اخذ مجوز از مدیریت بیمه های خودرو شرکت بیمه ایران دارد.

مراحل درخواست بیمه بدنه خودرو

ابتدا مشتری درخواست صدور بیمه بدنه خودرو توسط بیمه ایران می نماید. سپس کارشناس بیمه با توضیح خدمات و سطح پوشش ها و حداقل ها و حداکثر های جبران خسارات، بیمه نامه را کامل نموده وخودرو را جهت بازدید کارشناس معرفی می نماید. در بازدید کارشناسی خودرو قسمت های آسیب دیده قبلی صورت برداری می شود تا در صورت بروز حادثه و صدمات جدید، قابل تفکیک باشد. پس از محاسبه حق بیمه، بیمه گذار با پرداخت آن بیمه نامه بدنه خودرو را دریافت می نماید.

مخاطبین بیمه بدنه خودرو

مخاطبین بیمه بدنه خودرو بیمه ایران، کلیه دارندگان اتومبیل و همچنین اشخاصی که در قبال خودرو مسئولیت دارند می باشند.

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث