انسان ها به شکل غریزی به دنبال روش هایی می باشند که بتوانند نیازهای خود را رفع کنند. نیازهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله بخش هایی است که انسان ها همواره به دنبال تامین آن ها هستند. شرکت بیمه ایران نیز به سبب تامین این نیاز به ارائه طرح بیمه اشخاص کرده است که می تواند نیازهای جوامع انسانی در برابر ثبات مالی و اقتصادی را تامین نماید. بیمه اشخاص جز یکی از مهم ترین شاخصه های یک جامعه نسبت به بخش رفاه اجتماعی می باشد و در کشورهای پیشرفته دولت در راس سازمان هایی قرار دارد که جهت تامین خدمات بیمه اجتماعی قرار گرفته است.


با یک کلیک ما با شما تماس می گیریم

تلگرام بیمه ایران
میزان تعهد بیمه گر در بیمه اشخاص هیچ ارتباطی با غرامت ناشی بروز حادثه نداشته و به پیشنهاد بیمه گذار تعیین می گردد. در این نوع از بیمه با در نظر گرفتن وقایع ممکن از جمله حیات، فوت، حواد بیماری، از کار افتادگی، ازدواج، نقص عضو، و دیگر موارد که برای فرد بیمه شده ایجاد تعهد می کند روی می دهد.

بیمه اشخاص

بیمه اشخاص

انواع بیمه های اشخاص

بیمه عمر و پس انداز/عمر و بازنشستگی/ بیمه عمر و سرمایه گذاری
بیمه حوادث
بیمه تکمیلی/ بیمه درمانی تکمیلی/ بیمه درمان گروهی
هدف از بیمه اشخاص
هدف و منظور از بیمه اشخاص، جبران زیان وارده به بیمه شده نیست به ویژه که بعضی از بیمه های اشخاص( مانند حیات، ازدواج، آغاز تحصیلات دانشگاهی و تولد) وقایعی نیستند که موجب زیان و خسارتی برای بیمه شده یا صاحبان حقوق آن ها دارد ولی این منظور دلیل واقعی بیمه محسوب نمی شود. بیمه گر آنچه را وعده داده است می پردازد ولی زیان و خسارت وارده و کمیت آن مطلقا مورد نظر نیست. به عبارت دیگر بیمه های اشخاص تابع اصل غرامت نیست. هدف از بیمه اشخاص تامین آتیه بهتر از منظر های مختلف درمانی، اقتصادی و سرمایه گذاری و دیگر موارد است.

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث