بیمه آتش سوزی چیست

یکی از حادثه هایی که خسارت زیادی را با خود به همراه دارد، آتش سوزی است به همین دلیل افرادی که در پروژه هایی همچون پروژه های عمرانی، کارخانه ها، کارگاه ها و… سرمایه گذاری می کنند باید در اولین فرصت در یمان بیمه ها، به  سراغ بیمه آتش سوزی بروند که این بیمه به صورت قراردادی میان فرد حقیقی و شرکت بیمه عقد می گردد و در صورتی که خسارات آتش سوزی در موارد قید شده در قرارداد باشد، بیمه تعهد دارد خسارت را جبران کند.


با یک کلیک ما با شما تماس می گیریم

تلگرام بیمه ایران

دلیل نیاز به بیمه آتش سوزی

حوادث طبیعی همیشه وجود دارند و این حوادث همیشه برای انسان خطر آفرین بوده اند خطراتی که نه تنها جان انسان را تهدید می کنند بلکه موجب خسارات مادی نیز می شود. خسارات جانی یا قابل جبران نیستند و یا این که باید تحت درمان قرار گیرند ولی خسارات مالی را در صورت بیمه بودن تا حدودی می توان جبران نمود.

آتش سوزی نوعی از حوادثی است که هر لحظه امکان رخ دادن آن وجود دارد لذا هر فردی در حرفه خود باید سرمایه خود را از آتش سوزی بیمه کند و در صورت وقوع این حادثه، بیمه تمام خساراتی که طبق آیین نامه بیمه باشد را پرداخت می کند. این بیمه به بیمه آتش سوزی نامیده می شود که از آنجایی که امروزه این سانحه افزایش یافته است لذا توصیه می شود تمام افراد دارایی های خود را بیمه آتش سوزی نمایند.

 

بیمه آتش سوزی چیست

بیمه آتش سوزی چیست

 

اما بعد دیگر آتش سوزی، خسارتی است که آتش سوزی ناشی از فعالیت شما، به فرد یا افراد شخص ثالث وارد می شود. اگر این خسارات جانی باشد شما به عنوان صاحب خسارت باید به دنبال درمان شخص ثالث باشید ولی اگر مالی باشد، در صروتی که بیمه مسولیت آتش سوزی را داشته باشید و البته این آتش سوزی ناشی از مسولیت مدنی شما باشد، بیمه این خسارت را پرداخت خواهد نمود.

در بیمه مسولیت آتش سوزی، آیین نامه ها و مواردی تعیین شده است که تعیین می کند در صورتی که خسارت وارد در مجموعه این موارد باشد، بیمه خسارت را تامین می کند. لذا قبل از انتخاب نوع بیمه، باید بیمه نامه را به طور کامل مطالعه نمایید.

نکته:

ما می دانیم که آتش سوزی در اثر عواملی رخ می دهد که همه این عوامل مستقیما در بروز آتش سوزی دخالت ندارند بلکه برخی موارد دیده شده که حادثه های دیگر همانند زلزله، طوفان و… موجب آتش سوزی شود لذا در بیمه نامه، خطرات آتش سوزی که آن بیمه تحت پوشش قرار می دهد را با دقت مطالعه نمایید.

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games

تخفیف ثالث